Mục lục bài viết

  Những lỗi thường gặp khi tải mẫu đăng ký ngân hàng vào Xero

  Bài viết dành cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng Xero

  Tổng quan

  • Những tệp tải lên không thành công sẽ hiển thị thông báo lỗi
  • Hãy xem những lỗi phổ biến khiến tệp không thể tải lên.

  Không phải mẫu hợp lệ

  Thông báo lỗi Không phải mẫu hợp lệ có nghĩa là đã có thông tin nào đó khác với biểu mẫu đúng đã được tải lên trước đó, ví dụ như biểu mẫu ngân hàng cũ. Để xem có nhập đúng mẫu hay không, hãy kiểm tra có một dãy 8 số bắt đầu bằng kí tự XX trên biểu mẫu hay không. Bạn có thể tìm thấy trong hộp màu xanh ở góc trên cùng bên trái.

  BF form unique identifer

  Các ràng buộc đối với tệp 

  Tệp cần có dung lượng từ 50kb đến 3mb để việc tải lên được thành công.  Chỉ có thể tải xuống chính xác biểu mẫu ngân hàng đã tải lên trước đó.

  Một lý do phổ biến khiến tệp bị nhỏ là vì độ phân giải thấp

  Mẹo

  Trên máy tính của bạn, hãy nhấp chuột phải và chọn Properties để xem kích thước tệp. Nếu nó không nằm trong khoảng 50KB và 3MB, hãy xóa tệp đã lưu. Scan lại, thay đổi độ phân giải trên máy in bằng cách tăng hoặc giảm kích thước tệp và tải vào Xero.

  Tệp của bạn không phải là PDF hoặc JPEG

  Tệp mà bạn đang cố tải lên sai định dạng. Bạn cần lưu biểu mẫu ở định dạng PDF hoặc JPEG trước khi tải lên.

  Bạn có quyền truy cập Chỉ đọc trong tổ chức

  Chỉ những người có vai trò người dùng tiêu chuẩn hoặc cố vấn mới có thể truy cập vào nguồn cấp dữ liệu.

  Bạn cần một người nào đó trong tổ chức có vai trò phù hợp để có thể thay đổi vai trò của mình

  You have read-only access

  Tài khoản Xero không được hỗ trợ kết nối ngân hàng

  Bạn không có đăng ký chính xác cho nguồn cấp dữ liệu. Bạn cần nâng cấp tài khoản Xero của mình trước.

  Xero subscription doesn't support bank connections

  Tài khoản và biểu mẫu

  Có vài tài khoản không thể kết nối nếu:

  • Kết nối các tài khoản ngoại tệ, và đăng ký Xero không cho phép dùng đa tiền tệ. Ví dụ, bạn đang cố gắng kết nối với một tài khoản ngân hàng ở Úc, nhưng bạn có một tổ chức ở NZ với đăng ký không cho phép dùng đa tiền twj. Bạn cần đăng ký nâng cấp tài khoản Xero.
  • Kết nối tài khoản ngân hàng đã kết nối với tổ chức.
  • Thiết lập tài khoản ngân hàng đã được thiết lập trong một tổ chức khác.
  • Thiết lập biểu mẫu đã được ngân hàng xử lý.
  • Phí ngân hàng được thiết lập khác với đơn vị tiền tệ của tài khoản đó.

  Xảy ra nhiều lỗi trong một thời điểm

  Có thể có nhiều lỗi xảy ra khi tải biểu mẫu. Bạn cần phải xử lý từng lỗi trước để có thể tải thành công biểu mẫu

  multiple errors

  Bài viết này có hữu ích không ?