Mục lục bài viết

  Tổng quan mua hàng

  Bài viết dành cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng Xero

  Tổng quan

  • Tổng quan về mua hàng có sẵn trên web và điện thoại (iOS & Android).
  • Xem tóm tắt của các hóa đơn mua hàng đã nhập và trạng thái của chúng.
  • Tạo các biên lai mới và xử lý các giao dịch hiện có
  • Bạn cần tài khoản có vai trò Adviser, Standard hoặc Invoice Only để có thể xem các hóa đơn mua hàng

  Web

  Giới thiệu về tổng quan mua hàng

  • Sử dụng bảng điều khiển trạng thái để theo dõi các hóa đơn mua hàng và phiếu đặt hàng. Nhấp vào các bảng điều khiển hoặc liên kết để xem các giao dịch đã tạo nên số tổng.
  • Sử dụng tính năng Search để tìm các giao dịch đã được nhập vào Xero

  Theo dõi các hóa đơn sắp tới

  Sử dụng biểu đồ để xem nhanh các hóa đơn mua hàng đã được duyệt – những hóa đơn sắp thanh toán và định thanh toán. Di chuột vào một thanh để xem những hóa đơn đã tạo nên số tiền đó.

  Image showing a graph of money that's owed by your organisation.

  Màu xanh dương hiển thị những hóa đơn chưa thanh toán có ngày đến hạn vào hôm đó. Màu xanh lá hiển thị những hóa đơn đánh dấu là đã thanh toán trong tương lai

  iOS

  Giới thiệu về tổng quan mua hàng

   • Xem các hóa đơn mua hàng và hóa đơn chờ thanh toán mà bạn cần ghi nhận để thanh toán.
   • Nếu vai trò của bạn là Invoice Only, bạn chỉ có thể xem hóa đơn mua hàng mà bạn đã nhập. Bạn có thể nhấp vào tiêu đề của trạng thái để xem tất cả các hóa đơn mua hàng cùng trạng thái của chúng
   • Thêm Bill từ Purchases bằng cách nhấp dấu +, sau đó nhấp Add Receipt.
  • Các giao dịch trong chi tiền gần đây đã được bạn nhập vào, vì vậy danh sách có thể khác với những người dùng khác trong tổ chức. Để xem đầy đủ danh sách các giao dịch, bạn cần đăng nhập vào phiên bản web của Xero

  Android

  Giới thiệu về tổng quan mua hàng

  • Xem bản nháp hóa đơn mua hàng và hóa đơn chờ thanh toán đã ghi nhận
  • Nếu bạn chỉ có quyền Invoice Only, bạn chỉ có thể xem hóa đơn mua đơn mua hàng đã nhập. Bạn có thẻ nhấp vào tiêu đề trạng thái hóa đơn để xem tất cả các hóa đơn có rạng thái đó.
  • Thêm biên lai từ Purchases bằng cách nhấp vào +, sau đó nhấp Add Receipt

  Các nghiệp vụ Chi tiền gần đây

  • Các giao dịch trong Recent Spending là những giao dịch bạ đã nhập, vì vậy danh sách có thể hơi khác so với những người dùng khác trong tổ chức. Để xem danh sách đầy đủ các giao dịch, bạn cần đăng nhập vào phiên bản trang web của Xero.
  in Bảng điều khiển
  Bài viết này có hữu ích không ?

  Related Articles