Mục lục bài viết

  Thêm giao dịch thu tiền

  Bài viết dành cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng Xero

  Tổng quan

  • Thêm giao dịch nhận tiền để ghi nhận khoản tiền mà bạn nhận được từ khách hàng hoặc khách ứng trước tiền.
  • Nó có thể là bất kỳ khoản tiền mặt, Séc hoặc tiền gửi nào trong tài khoản ngân hàng Xero không liên quan đến nghiệp vụ hóa đơn, chuyển tiền hoặc hoàn tiền.

  Nhập giao dịch

  1. Nhấp vào biểu tượng Image showing the Add icon., sau đó chọn Received money
  2. Chọn tài khoản ngân hàng mà bạn muốn nhận tiền, sau đó nhấn Next
  3. Nhập tên của liên hệ. Bạn có thể chọn liên hệ có sẵn hoặc tạo mới
  4. Chọn thời gian nhận được tiền
  5. Nhập chi tiết của giao dịch vào các trường giao dịch nhận tiền
  6. Nhấp Save

  Các trường của giao dịch nhận tiền

  Mô tả một số trường nhận tiền để giúp bạn nhập giao dịch

  Trường Mô tả
  Item (Optional)Mã hàng hóa dịch vụ. Chọn một mục hiện có hoặc thêm một mục mới
  Amounts areCách hạch toán thuế GTGT. Chọn Tax Inclusive để bao gồm thuế trong tổng tiền. Chọn Tax Exclusive nghĩa chưa bao gồm thuế trong tổng tiền
  QtySố lượng của mặt hàng đã mua
  Unit PriceGiá của mặt hàng
  AccountTài khoản kế toán (từ hệ thống tài khoản) chọn để hạch toán giao dịch. Chọn tài khoản đã có sẵn hoặc tạo tài khoản mới
  Tax RateThuế  suất đối với giao dịch (chỉ được yêu cầu khi bạn chọn Amount có thuế hoặc không thuế)
  (Tùy chọn) Bạn có thể điều chỉnh tổng tiền thuế GTGT nếu cần thiết

   

  in Quản lý các giao dịch ngân hàng
  Bài viết này có hữu ích không ?

  Related Articles